ส่วนนโยบายและแผน ต้อนรับคณะบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) จากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Ms.Nastiti Primadyastuti, Senior Staff for Partnership and World Class University Affiars โดยมีส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมท่าสุด อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) เพื่ออธิบายการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของทั้งสองมหาวิทยาลัย และได้นำคณะเยี่ยมชมส่วนนโยบายและแผน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

 |   |  215 ครั้ง