ฝ่ายแผนงานงบประมาณภายใน

 

ปัทมา คำอ้อย
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณภายใน

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6041
E-mail : pattama.kha@mfu.ac.th

 

 

ลฎาภา ศรีแสงโชติ
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6536
E-mail : ladapa.sre@mfu.ac.th

 

 

ลภัสรดา วงค์จันตา
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6525
E-mail : lapadrada.won@mfu.ac.th

 

 

อนัสพงษ์ ขัดแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6041
E-mail : anuspong.kad@mfu.ac.th

 

 

เกวลิฬ ตาลดี
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6032
E-mail : kewalin.jit@mfu.ac.th

 

 

ปิยะธิดา ราตรี
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6525
E-mail : piyatida.rat@mfu.ac.th

 

ชมพูนุท เปรมสมาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6032
E-mail : chompunut.pre@mfu.ac.th