กิจกรรมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต”

หมวดหมู่ข่าว: Planning-กิจกรรม

ส่วนนโยบายและแผนจัดกิจกรรมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต รวมถึงสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เรียบร้อยและครบถ้วนเพิ่มขึ้น

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม และเข้าดูบันทึกการประชุมย้อนหลัง ได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ch5zWSM5mLWt23Jkzt5Jt4yMdO5nE2jV

 

สอบถามเพิ่มเติม: นางสาววรรณภา เนตรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6538  E-mail wannapa.net@mfu.ac.th

Internal Control & Risk Management 

 

 |   |  62 ครั้ง